Iprom - Optimizacija akcij na internetu

Internet. Neprecenljiv, če želite doseči boljše tržne rezultate.

iPROM je specializirano podjetje za načrtovanje in izvedbo komunikacijskih akcij v digitalnih medijih ter obenem največji zakupnik oglasnega prostora v digitalnih medijih na domačem trgu.

S svojimi izkušnjami, vrhunsko tehnologijo in najpopolnejšimi podatki o vedenju uporabnikov interneta najzahtevnejšim naročnikom poenostavlja kompleksnost trženja v digitalnem okolju. Storitve podjetja iPROM so po trinajstih letih razvoja uveljavljene kot standard za kakovost in vrednotenje uspešnosti komunikacijskih akcij v digitalnem okolju.

Predstavljamo vam: iPROM Svetovanje - za podjetja in organizacije v iPROM-u pripravljamo individualne delavnice po meri. Pripravimo vam ponudbo za program, ki bo prilagojen potrebam in željam vašega podjetja ali organizacije. Za več informacij si oglejte brošuro iPROM Svetovanje.

Digitalno oglaševanje je kot oblika tržnega komuniciranja prisotna v vsakem sodobnem medijskem načrtu. Cenovna učinkovitost, boljša možnost nadzora nad porabo sredstev, lažje neposredno nagovarjanje kupcev, natančno ciljanje in učinkovito merjenje rezultatov so poglavitni razlogi, da se vsako leto za internet nameni vse več medijskih sredstev.

Naši produkti in storitve, ki vzpostavljajo nova pravila igre:

iPROM @ Facebook     iPROM @ Twitter     iPROM @ LinkedIn